A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Z

dacă sunt obţinute în mod direct prin: (i) tratamente fizice incluzând deshidratarea, congelarea și măcinarea (ii) extracţie cu apă sau cu soluţii apoase acide și/sau bazice (iii) fermentare numai din producţia ecologică sau colectate în mod sustenabil, în conformitate cu partea III punctul 2.4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

produs obţinut din deșeuri menajere triate în funcţie de sursele din care provin, care au fost supuse operaţiunii de obţinere a compostului sau fermentării anaerobe pentru producţia de biogaz numai deșeuri menajere vegetale și animale numai în cazul în care sunt produse într-un sistem de colectare închis și monitorizat, acceptat de statul membru concentraţiile maxime în mg/kg de substanţă uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; plumb: 45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 70; crom (VI): nedetectabil

numai atunci când provine din surse ecologice, cum ar fi cochiliile de crustacee ecologice numai în raţia alimentară pentru somon și păstrăv, în limita nevoilor fiziologice ale acestora în cazul în care nu este disponibilă astaxantina derivată din surse ecologice, poate fi utilizată astaxantina din surse naturale, cum ar fi Phaffia rhodozyma bogată în astaxantină

Ești fermier ecologic?