A B C D E F G H I K L M N O P S T V

numai atunci când provine din surse ecologice, cum ar fi cochiliile de crustacee ecologice numai în raţia alimentară pentru somon și păstrăv, în limita nevoilor fiziologice ale acestora în cazul în care nu este disponibilă astaxantina derivată din surse ecologice, poate fi utilizată astaxantina din surse naturale, cum ar fi Phaffia rhodozyma bogată în astaxantină

produs obţinut din usuc (lanolină) prin saponificare, separare și cristalizare, din moluște sau din alte surse pentru a asigura nevoile alimentare cantitative ale creveţilor din familia Penaeidae și ale creveţilor de apă dulce (Macrobrachium spp.) în etapa de îngrășare și în primele stadii de viaţă în crescătorii și incubatoare în cazul în care nu este disponibil din producţia ecologică

în conformitate cu punctul 1.9.3.1 litera (c) și punctul 1.9.4.2 litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848, în special: — până la 31 decembrie 2026; — în cazul în care nu sunt disponibili în formă ecologică; — produși/pregătiţi fără solvenţi chimici; — pentru hrănirea purceilor de până la 35 kg sau a păsărilor de curte tinere; — maximum 5 % din substanţa uscată a hranei pentru animale de origine agricolă pe o perioadă de 12 luni

Ești fermier ecologic?