A B C D E F G H K L M N O P R S T U Z

Toate microorganismele enumerate în părţile A, B și D din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 pot fi utilizate în producţia ecologică, cu condiţia să nu provină din OMG-uri și numai atunci când sunt utilizate în conformitate cu utilizările, condiţiile și restricţiile stabilite în rapoartele de examinare relevante 3 . Microorganismele, inclusiv virusurile, sunt agenţi de control biologic care sunt consideraţi substanţe active în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

Ești fermier ecologic?