A C D E F G L N P R S T V X Z

dacă sunt obţinute în mod direct prin: (i) tratamente fizice incluzând deshidratarea, congelarea și măcinarea (ii) extracţie cu apă sau cu soluţii apoase acide și/sau bazice (iii) fermentare numai din producţia ecologică sau colectate în mod sustenabil, în conformitate cu partea III punctul 2.4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

produs obţinut din deșeuri menajere triate în funcţie de sursele din care provin, care au fost supuse operaţiunii de obţinere a compostului sau fermentării anaerobe pentru producţia de biogaz numai deșeuri menajere vegetale și animale numai în cazul în care sunt produse într-un sistem de colectare închis și monitorizat, acceptat de statul membru concentraţiile maxime în mg/kg de substanţă uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; plumb: 45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 70; crom (VI): nedetectabil

numai din materii vegetale, atunci când sunt tratate după recoltă numai cu produse incluse în anexa I până la 15 iulie 2022: maximum 4 mg de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) per kg de substanţă uscată de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanţi stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

subproduse de origine animală (inclusiv subprodusele provenite de la animale sălbatice) de categoria 3 și conţinutul tractului digestiv de categoria 2 [categorii definite în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009] provenienţa din ferme industriale este interzisă procesele trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 142/2011 nu se aplică părţilor comestibile ale recoltei

produs obţinut în formă amorfă prin tratament termic și măcinare, care conţine fosfaţi de calciu și aluminiu drept componente principale concentraţia minimă de nutrienţi (procent de masă): 30 % P2O5 fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul de P2O5 declarat este solubil în citrat de amoniu alcalin (Joulie) dimensiunea particulelor: — minimum 90 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm — minimum 98 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm până la 15 iulie 2022, conţinut de cadmiu inferior sau egal cu 90 mg/kg de P205; de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanţi stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009 utilizare limitată la solurile bazice (pH > 7,5)

produs obţinut prin măcinarea fosfaţilor minerali moi; componente principale: trifosfat de calciu și carbonat de calciu concentraţia minimă de nutrienţi (procent de masă): 25 % P2O5 fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conţinutul de P2O5 declarat este solubil în acid formic 2 % dimensiunea particulelor: — minimum 90 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm — minimum 99 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,125 mm până la 15 iulie 2022, conţinut de cadmiu inferior sau egal cu 90 mg/kg de P2O5; de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanţi stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

1. Concentraţia maximă în mg/kg de materie uscată de crom (VI): nedetectabil 2. Nu se aplică părţilor comestibile ale recoltei

produs obţinut din săruri brute de potasiu concentraţia minimă de nutrienţi (procent de masă): 9 % K2O potasiu exprimat în K2O solubil în apă 2 % MgO magneziul sub formă de săruri solubile în apă este exprimat ca oxid de magneziu de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanţi stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

doar sedimentele organice care sunt subproduse ale gestionării corpurilor de apă dulce sau care sunt extrase din foste zone de apă dulce dacă este cazul, extracţia ar trebui efectuată în așa fel încât impactul asupra sistemului acvatic să fie minim doar sedimente derivate din surse necontaminate de pesticide, de poluanţi organici persistenţi și de substanţe similare petrolului până la 15 iulie 2022: concentraţiile maxime în mg/kg de substanţă uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; plumb: 45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 70; crom (VI): nedetectabil de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanţi stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

produs de origine naturală, conţinând sulfat de calciu la diferite grade de hidratare concentraţia minimă de nutrienţi (procent de masă): 25 % CaO 35 % SO3 calciu și sulf exprimate ca CaO + SO3 total fineţea măcinării: — minimum 80 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 2 mm — minimum 99 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 10 mm de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanţi stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Ești fermier ecologic?