Anual, fermierii care fac agricultură ecologică au obligația să-și înregistreze activitatea la Direcțiile Județene Agricole, până la data de 16 mai. Vezi documentele necesare

Anual, operatorii și/sau grupurile de operatori care fac agricultură ecologică au obligația să-și înregistreze activitatea la Direcțiile Județene Agricole, până la data de 16 mai.

Excepție fac operatorii ori grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire sau prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenționează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului, și care își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie, inclusiv.

Documentele necesare fiecărui agricultor sunt următoarele:

 • act de identitate/carte de identitate;
 • certificate de înregistrare de la Registrul Comerţului (pt.persoane juridice);
 • declaraţia pe suprafaţă de la APIA, aferentă anului în curs;
 • adeverinţă din Registrul Agricol, de la primăria din UAT-ul de care aparţine exploataţia agricolă;
 • copie a contractului cu organismul de control;
 • certificat de conformitate (mastercertificat), eliberat de organismul de control pentru operatorii ecologici care se înscriu în anul II de conversie şi pentru cei certificaţi.
 • De asemenea, mai sunt necesare documente:
  – pentru exploataţiile care deţin animale – extras RNE cu efectivele de animale, eliberat de medicul veterinar (oglinda);
  – pentru operatorii ecologici care deţin suprafeţe în utilizare – contracte de arendă; contracte de concesiune, închiriere, sau orice alte documente care să ateste dreptul de utilizare a suprafeţelor.

Pentru a preîntâmpina aglomerarea înregistrării în agricultura ecologică, cei interesaţi vor lua legătura cu secretariatul DAJ, în vederea unei programări prealabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *