Din cauza limitărilor bugetare, finanțarea agriculturii ecologice în PAC 2023-2027 acoperă doar parțial pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de agricultorii ecologici

Finanțarea agriculurii ecologice în PAC 2023-2027 rămâne la același nivel ca în 2014. Prin urmare, acestea acoperă doar parțial pierderile de venit și costurile suplimentare suportate e agricultorii înregistrați în agricultură ecologică. Astfel, finanțarea insuficientă este în dezacord cu obiectivele UE de a ajunge la 25% de agricultură organică până în 2030.

Mai multe despre agricultura ecologica la pagina 632 din PAC 2023-2027.

Din cauza limitărilor bugetare, valorile plăților compensatorii acordate se mențin la nivelul celor din cadrul sM11.1 din PNDR 2014 – 2020, prin urmare acestea acoperă parțial pierderile de venit și costurile suplimentare calculate în cadrul metodologiei de calcul, astfel:
– Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 64% în conversie / 61% în menținere la ecologic
– Pachetul 2 – legume (inclusiv cartofi) – 21% în conversie / 55% în menținere la ecologic
– Pachetul 3 – livezi – 56% în conversie / 45% în menținere la ecologic
– Pachetul 4 – vii – 72% în conversie / 82% în menținere la ecologic
– Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice – 48% în conversie / 73% în menținere la ecologic
– Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajişti permanente – 33% în conversie / 33% în menținere la ecologic
– Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajişti permanente cu angajament de agro-mediu și climă – 15%. în conversie / 28% în menținere la ecologic

Conversia la agricultura ecologică

În cadrul metodologiei de calcul a plăților compensatorii pentru conversia la agricultura ecologică au fost utilizate următoarele principii generale și estimări:
• factorul de reducere a producției în perioada de conversie este de 85%, cu excepția viței de vie pentru care factorul de reducere a producției este de 90% (reducere a producției de 15% față de
sistemul convențional, cu excepția vitei de vie pentru care reducerea este de 10%);
• prețul de vânzare al produselor agricole în perioada de conversie este egal cu prețul produselor agricole obținute în sistem convențional (în această perioadă produsele nu pot fi vândute ca
produse ecologice certificate);
• consumul de combustibil este mai mare în sistemul de agricultură ecologică comparativ cu sistemul convențional;
• costurile cu semințele sunt mai mari în sistemul de agricultură ecologică, creșterile față de costul semințelor obținute în sistem convențional variind între 10%-28%; numărul de ore suplimentare de muncă necesare pentru combaterea buruienilor este de 30 (incluzând timpul necesar alocat pe ha pentru prășit mecanic și manual);
• prețurile declarate/afișate cu inspecția și certificarea se compun dintr-un preț fix și unul variabil, în funcție de mărimea fermei. Fermierii cu suprafețe mari (de exemplu, peste 50 ha) pot negocia
aceste tarife, motiv pentru care valorile costurilor standard utilizate reflectă aceste negocieri. Sursele de date utilizate în metodologia de calcul au fost reprezentate de baze de date oficiale, disponibile în sistem open acces sau la cerere (Institutul Național de Statistică, ministere de resort, institute de cercetare-dezvoltare, alte surse pentru statistici oficiale etc.). De asemenea, a fost consultată literatura de specialitate, în vederea validării unor date de referință. Pentru colectarea unor valori ale costurilor și veniturilor la nivel de fermă a fost elaborat un interviu structurat care a fost aplicat fermierilor care aplică practici specifice agriculturii ecologice și reprezentanților organismelor de inspecție și certificare cu privire la datele ce intră în calculul valorilor plăților compensatorii. Aceste date au fost mai departe corelate cu literatura de specialitate.
Plățile compensatorii au fost calculate sub formă de costuri standard pe baza prețurilor unitare determinate ca valori medii înregistrate în ultimii 3 ani, iar pentru unele componente (de exemplu producția medie pentru unele culturi) care înregistrau valori anuale extreme, s-a calculat o medie a 3 ani din ultimii 5 ani.
În ceea ce privește datele utilizate în calcule care înregistrează o tendință general crescătoare (de ex. cursul de schimb valutar, costul cu combustibilul, costul cu forța de muncă) au fost utilizate date recente, respectiv februarie-martie 2022.
În ceea ce privește pachetul aferent pajiștilor permanente care se implementează împreună cu angajament de agro-mediu și climă, se pleacă de la premiza că beneficiarul are deja un angajament de agro-mediu și preia, suplimentar, un angajament din agricultura ecologică pentru pajiști permanente, motiv pentru care metodologia de calcul a plăților compensatorii pentru agricultură ecologică a luat în calcul elementele suplimentare, complementare celor specifice angajamentului de agro-mediu și climă, evitându-se astfel dubla compensare a pierderilor de venit și a costurilor suplimentare, precum și socotirea dublă a economiilor. În ceea ce privește veniturile pierdute ca urmare a implementării angajamentelor de agricultură ecologică, acestea nu sunt mai mari decât cele înregistrate prin implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă, motiv pentru care acestea nu au fost luate în considerare în cadrul metodologiei de calcul a plăților.

În ceea ce privește costurile suplimentare, a fost avută în vedere practica specifică de agro-mediu și climă ca nivel de bază de la care a pornit evaluarea. Astfel s-a luat în calcul valoarea costurilor cu fertilizanții suplimentar celor aferente implementării angajamentelor de agro-mediu și climă. În cazul pesticidelor, metodologia de calcul identifică o economie care a fost dedusă în plata compensatorie aferentă angajamentului de agro-mediu și climă, motiv pentru care nu se ia în considerare, rezultând necesitatea compensării numai a costurilor cu pesticidele certificate în agricultura ecologică. Costurile pentru combaterea manuală a buruienilor nu se mai iau în considerare în calculul plății compensatorii de agricultură ecologică întrucât se compensează deja în angajamentul de agro-mediu și climă. În plus, se mai cuantifică valoarea costurilor cu regenerarea covorului vegetal care este mai mare în sistemul de agricultură ecologică, respectiv diferența de costuri înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și cele înregistrate în cazul angajamentului de agro-mediu și climă.

Menținerea practicilor de agricultură ecologică

În cadrul metodologiei de calcul a plăților compensatorii pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică au fost utilizate următoarele principii generale și estimări:

• factorul de reducere a producției în perioada de menținere a certificării este de 75%, cu excepția livezilor pentru care factorul de reducere a producției este de 67% (reducere a producției de 25%
față de sistemul convențional, cu excepția livezilor pentru care reducerea este de 33%);
• prețul de vânzare pentru cereale, plante medicinale și aromatice și fân în perioada de menținere a certificării este cu 25% mai mare față de aceleași produse obținute în sistem convențional, pentru coriandru este cu 20% mai mare, pentru fructe și struguri cu 30% mai mare, pentru legume este cu 33% mai mare decât în sistemul convențional;
• consumul de combustibil este mai mare în sistemul de agricultură ecologică comparativ cu sistemul convențional;
• costurile cu semințele sunt mai mari în sistemul de agricultură ecologică, creșterile față de costul semințelor obținute în sistem convențional variind între 10%-28%;
• numărul de ore suplimentare de muncă necesare pentru combaterea buruienilor este de 30 (incluzând timpul necesar alocat pe ha pentru prășit mecanic și manual);
• prețurile declarate/afișate cu inspecția și certificarea se compun dintr-un preț fix și unul variabil, în funcție de mărimea fermei. Fermierii cu suprafețe mari (de exemplu, peste 50 ha) pot însă negocia aceste tarife, motiv pentru care valorile costurilor standard utilizate reflectă aceste negocieri. Sursele de date utilizate în metodologia de calcul au fost reprezentate de baze de date oficiale, disponibile în sistem open acces sau la cerere (Institutul Național de Statistică, ministere de resort, institute de cercetare-dezvoltare, alte surse pentru statistici oficiale etc.). De asemenea, a fost consultată literatura de specialitate, în vederea validării unor date de referință. Pentru colectarea unor valori ale costurilor și veniturilor la nivel de fermă a fost elaborat un interviu structurat care a fost aplicat fermierilor care aplică practici specifice agriculturii ecologice și reprezentanților organismelor de inspecție și certificare cu privire la datele ce intră în calculul valorilor plăților compensatorii. Aceste date au fost mai departe corelate cu literatura de specialitate.
Plățile compensatorii au fost calculate sub formă de costuri standard pe baza prețurilor unitare determinate ca valori medii înregistrate în ultimii 3 ani, iar pentru unele componente (de exemplu producția medie pentru unele culturi) care înregistrau valori anuale extreme, s-a calculat o medie a 3 ani din ultimii 5 ani.
În ceea ce privește datele utilizate în calcule care înregistrează o tendință general crescătoare (de ex. cursul de schimb valutar, costul cu combustibilul, costul cu forța de muncă) au fost utilizate date recente, respectiv februarie-martie 2022.

În ceea ce privește pachetul aferent pajiștilor permanente care se implementează cu angajament de agromediu și climă, se pleacă de la premiza ca beneficiarul are deja un angajament de agro-mediu și preia, suplimentar, un angajament din agricultura ecologică pentru pajisti permanente, motiv pentru care metodologia de calcul a plăților compensatorii pentru agricultură ecologică a luat în calcul elementele suplimentare, complementare celor specifice angajamentului de agro-mediu și climă, evitându-se astfel dubla compensare a pierderilor de venit și a costurilor suplimentare, precum și socotirea dublă a economiilor. În ceea ce privește veniturile pierdute ca urmare a implementării angajamentelor de agricultură ecologică, acestea nu sunt mai mari decât cele înregistrate prin implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă, motiv pentru care nu se iau în considerare în cadrul metodologiei de calcul a plăților.
În ceea ce privește costurile suplimentare, a fost avută în vedere practica specifică de agro-mediu și climă ca nivel de bază de la care a pornit evaluarea. Astfel s-a luat în calcul valoarea costurilor cu fertilizanții suplimentare celor aferente implementării angajamentelor de agro-mediu și climă. În cazul pesticidelor, metodologia de calcul identifică o economie care a fost dedusă în plata compensatorie aferentă angajamentului de agro-mediu și climă, motiv pentru care nu se ia în considerare, rezultând necesitatea compensării numai a costurilor cu pesticidele certificate în agricultura ecologică. Costurile pentru combaterea manuală a buruienilor nu se mai iau în considerare în calculul plății compensatorii de agricultură ecologică întrucât se compensează deja în angajamentul de agro-mediu și climă. În plus, se mai cuantifică valoarea costurilor cu regenerarea covorului vegetal care este mai mare în sistemul de agricultură ecologică, respectiv diferența de costuri înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și cele înregistrate în cazul angajamentului de agromediu și climă.

 

Vă invităm să vă alăturați comunității noastre de agricultură ecologică pe Whatsapp accesând acest link. Veți găsi acolo peste 1800 de fermieri înscriși în agricultura ecologică, procesatori, ingineri agronomi și specialiști care vă pot răspunde oricărei intrebări pe care o aveți despre sectorul ecologic.

Ne găsiți și pe grupul de Facebook Produse ecologice direct de la producători certificați

Fii primul care adaugă o evaluare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Registrul producatorilor agricoli înregistrați în agricultura ecologică

Peste 13.700 de producători ecologici certificați sau în conversie la agricultura ecologică, din toată țara.

Vezi harta producătorilor ecologici sau descoperă-i mai jos pe site, pe grupul de Facebook sau grupul de Whatsapp.


Registru actualizat pe 5 ianuarie 2024. Pentru date la zi despre certificate, consultați platforma TRACES a Uniunii Europene.

Ce aducem noi în plus? Date de contact pentru peste 4750 de producători ecologici certificați, o prezență mai bună pe Google, promovare pe rețele sociale, grupuri de discuții pentru fermieri și produse adăugate pe site chiar de ei. Dacă ești producător sau procesator ecologic certificat, contactează-ne ca să îți trimitem parola de la contul tău. Cu ajutorul ei îți vei putea actualiza datele de contact și vei putea pune produse pe site.

Vrei să devi fermier ecologic certificat? Citește Ghidul de înregistrare în agricultura ecologică

Produse ecologice certificate

Ești fermier ecologic?