Din ianuarie 2022, fermierii înscriși în agricultura ecologică au voie să comercializeze semințe din categoria “material eterogen ecologic”

Din 2022, noul Regulament european privind agricultura ecologică permite tuturor fermierilor înscriși în agricultura ecologică să comercializeze semințe din categoria „material eterogen ecologic” în urma unei notificări trimise autorității competente din cadrul MADR pe ae@madr.ro

“(1) Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic poate fi comercializat fără respectarea cerințelor privind înregistrarea și fără respectarea categoriilor de certificare a materialului de prebază, de bază și certificat sau a cerințelor pentru alte categorii”

“(2) Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic menționat la alineatul (1) poate fi comercializat în urma unei notificări referitoare la materialul eterogen ecologic, din partea furnizorului către organismele oficiale competente” – Articolul 13 din Regulamentul UE 2018/848

Potrivit noului regulament privind agricultura ecologică, statele membre sunt obligate să creeze o bază de date actualizată regulat care să conțină informații despre materialul reproductiv ecologic disponibil pe teritoriul lor. Această bază de date trebuie să permită operatorilor să furnizeze informațiile despre locul de unde pot furniza semințele, cantitățile disponibile și date de contact.

Obiectivul? Pentru a facilita intrarea pe piață, pentru a contribui la creșterea sectorului ecologic și a bazei sale de consumatori și pentru a permite agriculturii ecologice să atingă două dintre obiectivele sale fundamentale:

  1. contribuie la un nivel ridicat de biodiversitate
  2. utilizarea exclusivă a materialului de reproducere a plantelor ecologice (semințe, tuberculi, altoi…) pentru a produce plante și produse ecologice.

 

Redăm mai jos Articolul 13 din REGULAMENTUL (UE) 2018/848  privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

Comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic

(1)   Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic poate fi comercializat fără respectarea cerințelor privind înregistrarea și fără respectarea categoriilor de certificare a materialului de prebază, de bază și certificat sau a cerințelor pentru alte categorii, care sunt prevăzute în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE sau în actele adoptate în temeiul directivelor menționate.

(2)   Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic menționat la alineatul (1) poate fi comercializat în urma unei notificări referitoare la materialul eterogen ecologic, din partea furnizorului către organismele oficiale competente menționate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE, utilizând un dosar care să conțină:

(a)  datele de contact ale solicitantului;
(b) specia și denumirea materialului eterogen ecologic;
(c) descrierea principalelor caracteristici agronomice și fenotipice care sunt comune în acest grup de plante, inclusiv metodele de ameliorare, rezultatele testelor privind caracteristicile respective, țara de producție și materialul parental utilizat;
(d) o declarație a solicitantului privind veridicitatea elementelor menționate la literele (a), (b) și (c); și
(e) un eșantion reprezentativ.

Notificarea respectivă se trimite prin scrisoare recomandată sau prin orice alt mijloc de comunicare acceptat de organismele oficiale, cu solicitarea confirmării de primire.

La trei luni de la data indicată pe confirmarea de primire, cu condiția să nu fi fost solicitate informații suplimentare sau să nu fi fost comunicat furnizorului un refuz oficial din motive ce țin de un dosar incomplet ori de nerespectare astfel cum este definită la articolul 3 punctul 57, se consideră că organismul oficial responsabil a confirmat notificarea și conținutul acesteia.

După confirmarea expresă sau implicită a notificării, organismul oficial responsabil poate include pe o listă materialul eterogen ecologic notificat. Includerea pe listă menționată se face gratuit pentru furnizor.

Includerea pe listă a oricărui material eterogen ecologic se comunică autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei.

Un astfel de material eterogen ecologic trebuie să respecte cerințele din actele delegate adoptate în conformitate cu alineatul (3).

(3)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme privind producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic din anumite genuri sau specii, în ceea ce privește:

(a) descrierea materialului eterogen ecologic, inclusiv metodele de ameliorare și de producție relevante și materialul parental utilizat;
(b) cerințele minime de calitate pentru loturile de semințe, inclusiv identitatea, puritatea specifică, capacitatea de germinare și calitatea sanitară;
(c) etichetarea și ambalarea;
(d) informațiile și eșantioanele de producție care trebuie să fie păstrate de operatorii profesioniști;
(e) după caz, întreținerea materialului eterogen ecologic.

Be the first to write a review

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Registrul producatorilor agricoli înregistrați în agricultura ecologică

Peste 13.700 de producători ecologici certificați sau în conversie la agricultura ecologică, din toată țara.

Vezi harta producătorilor ecologici sau descoperă-i mai jos pe site, pe grupul de Facebook sau grupul de Whatsapp.


Registru actualizat pe 5 ianuarie 2024. Pentru date la zi despre certificate, consultați platforma TRACES a Uniunii Europene.

Ce aducem noi în plus? Date de contact pentru peste 4750 de producători ecologici certificați, o prezență mai bună pe Google, promovare pe rețele sociale, grupuri de discuții pentru fermieri și produse adăugate pe site chiar de ei. Dacă ești producător sau procesator ecologic certificat, contactează-ne ca să îți trimitem parola de la contul tău. Cu ajutorul ei îți vei putea actualiza datele de contact și vei putea pune produse pe site.

Vrei să devi fermier ecologic certificat? Citește Ghidul de înregistrare în agricultura ecologică

Produse ecologice certificate

Ești fermier ecologic?